Huursubsidie


Het Economisch Huis Oostende voorziet in een steunmaatregel op het vlak van huisvesting voor startende ondernemingen. Met deze steunmaatregel zet het Economisch Huis in op het aantrekken en ondersteunen van startende ondernemingen in innovatieve domeinen en de versterking van het economische weefsel in de stad in het kader van de leegstandsproblematiek.


Lees alles over de huursubsidie(voorwaarden, procedure, etc.) in het reglement.


Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Contacteer ons via info@economischhuis.be, 059 24 23 00 of maak een afspraak.


Maak een afspraak